نویسنده = محمد کاشانی‌پور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ارتباط برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 61-76

محمد کاشانی‌پور؛ ساسان مهرانی؛ یوسف پاشانژاد