نویسنده = محمدحسین قائمی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/far.2019.116290.1437

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی


2. سنجش بازده غیر عادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 113-126

محمدحسین قائمی؛ جواد معصومی؛ محمدرضا آزادی


3. اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 145-158

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور