نویسنده = vali khodadadi
تعداد مقالات: 5
1. تعدیل مدل محافظه‌کاری شرطی با لحاظ‌کردن اثر تئوری چسبندگی هزینه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-70

10.22108/far.2017.84990.0

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی


4. کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-16

محسن دستگیر؛ علی حسین حسین‌زاده؛ ولی خدادادی؛ سیدعلی واعظ