نویسنده = میثم امینی نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-36

مهدی بهار مقدم؛ میثم امینی نیا