نویسنده = امید پورحیدری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/far.2017.103495.1062

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی


5. پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-46

امید پورحیدری؛ مهدی کوپایی حاجی