نویسنده = حسن درگاهی
تعداد مقالات: 1
1. اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-66

10.22108/far.2018.104438.1096

مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت