نویسنده = نازنین بشیری منش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-54

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش