کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی‌کننده‌های‌ تجمیعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش توانایی مدیریت در پیش‌بینی بحران مالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 83-102

10.22108/far.2018.107709.1172

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی