کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابرسی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی


3. بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-100

10.22108/far.2016.21422

محمد رضا نیکبخت؛ مصطفی دلدار


4. بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 123-140

فرشاد سبز علی پور؛ روح اله قیطاسی؛ سلمان رحمتی


6. بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 17-32

حسین اعتمادی؛ امیر محمدی؛ مهدی ناظمی اردکانی