کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: راهبری شرکت‌ها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت‌ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 23-34

روح‌اله رجبی؛ عزیزاله گنجی