کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تاثیر مالی شدن بر سرمایه گذاری های واقعی در شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-66

سعید فتحی؛ کریم آذربایجانی؛ ایمان تقوی زاده؛ باقر عسگرنژاد نوری