کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: تمرکز مالک ی ت
تعداد مقالات: 1
1. تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 95-110

علی ابراهیمی کردلر؛ علی ابراهیمی کردلر؛ محمد جواد اعرابی