کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 7
1. ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-116

10.22108/far.2019.116427.1443

حسن زلقی؛ محمد نوروزی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد کزازی


3. کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-110

غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جز؛ داود محسنی نامقی


4. بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری ـ جریان‌های نقدی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-128

مهدی عربصالحی؛ هادی امیری؛ سپیده کاظمی نوری


5. تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-106

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ لیلا نگهبان


7. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی