کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 10
4. بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 101-120

10.22108/far.2016.21423

جمال برزگری خانقاه؛ قاسم جعفری تراجی


8. ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-66

بیتا مشایخی؛ فرزانه جلالی


9. رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-32

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی


10. رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-86

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی