کلیدواژه‌ها = فرصت‌های رشد
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 87-102

حسنعلی سینایی؛ محمد سلگی؛ کامران محمدی