کلیدواژه‌ها = دقت پیش‌بینی سود
تعداد مقالات: 3
2. نوسان‌پذیری سود و پیش‌بینی سود

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 74-61

شهناز مشایخ؛ تامیلا اعیادی احسن


3. بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 123-140

فرشاد سبز علی پور؛ روح اله قیطاسی؛ سلمان رحمتی