کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی غیر‌عادی
تعداد مقالات: 1
1. جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

علی ثقفی؛ امیر محمدی