کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 60-37

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری؛ محمد محمدیان


2. بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-92

نجمه حاجیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر


3. تأثیر چرخه عمر و اندازه، بر اولویت گزینه‌های تأمین مالی برون سازمانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 95-114

فرزین رضایی؛ خدیجه ثمانی