کلیدواژه‌ها = نظریۀ سطح تفسیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 55-76

10.22108/far.2016.21427

هنگامه نظری؛ رضا حصارزاده؛ محمد رضا عباس زاده