موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 75
3. بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمه‌حسابرسی با تأکید برارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22108/far.2020.119476.1529

رضا جامعی؛ زهره کولی وند؛ نیلوفر محمدی کلاره


4. بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تاکید بر اجتناب مالیاتی. (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22108/far.2020.117475.1481

علی طلائی زاده؛ ایرج نوروش؛ عطاالله محمدی ملقرانی؛ جلیل سحابی


5. الگویی برای تاثیرابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت براجتناب و فرار مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22108/far.2020.115572.1417

یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی


6. تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.22108/far.2020.119363.1524

هاشم کاویانی فرد؛ شکراله خواجوی؛ فریبرز عوض زاده فتح


13. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 39-60

10.22108/far.2019.116207.1434

محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی


18. ارتباط ارزشی افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22108/far.2019.110363.1242

ماندانا طاهری؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی


19. ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-116

10.22108/far.2019.116427.1443

حسن زلقی؛ محمد نوروزی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد کزازی


24. خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-58

10.22108/far.2019.113858.1337

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


25. مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-42

10.22108/far.2019.112553.1301

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده