موضوعات = تخصصی
تعداد مقالات: 65
2. بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش تعدیلی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22108/far.2020.120013.1546

محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد؛ مصطفی قناد


4. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 39-60

10.22108/far.2019.116207.1434

محسن صالحی نیا؛ علی تامرادی


8. ویژگی های کمیته حسابرسی، هزینه بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-116

10.22108/far.2019.116427.1443

حسن زلقی؛ محمد نوروزی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد کزازی


10. ارتباط ارزشی افشا و گزارشگری ریسک در بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22108/far.2019.110363.1242

ماندانا طاهری؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی


13. خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-58

10.22108/far.2019.113858.1337

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


14. مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-42

10.22108/far.2019.112553.1301

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده


16. ارائه مدلی برای پیش بینی هدف‌گیری سهام توسط معاملات بلوکی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-102

10.22108/far.2019.115567.1416

محمدرضا مهربان پور؛ رضا تهرانی؛ حمید جمشیدی


19. اقلام تعهدی درصدی و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-20

10.22108/far.2018.103653.1076

سعید رفیعی؛ محمد ابراهیم آقابابایی؛ محمد اقبال نیا


20. ارایه مدل اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-68

10.22108/far.2019.111930.1281

بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی


21. تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-44

10.22108/far.2018.112473.1300

محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی


22. چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 85-106

10.22108/far.2018.111288.1272

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری


25. بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی