آزمون ناهنجاری های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ناهنجاری در لغت به معنای انحراف از قواعد رایج و در حوزه مالی به الگویی در متوسط بازده سهام اطلاق می‌شود که با مدل‌های مرسوم در ادبیات قیمت‌گذاری دارایی‌ها سازگاری ندارد. به منظور بررسی ناهنجاری‌ها عموماً دو رویکرد پورتفو بندی و استفاده از اطلاعات تک‌تک شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت به دلیل نقاط ضعف رویکرد پورتفو بندی است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 1150 مشاهده سال شرکت (13800 مشاهده ماه شرکت) در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1396 انتخاب و سپس با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیر مارکوفی استاندارد به بررسی و آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که اندازه ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سودآوری، رشد دارایی، اقلام تعهدی سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری‌ها، تعداد سهام منتشره و تأمین مالی خارجی برای مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت به‌عنوان ناهنجاری شناخته نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of accounting anomalies of Fama & French three factor model at the firm level by hierarchical Bayesian and standard Markov chain Monte Carlo simulation

نویسندگان [English]

  • Rahmat Allah Naderi beni 1
  • Mehdi ArabSalehi 2
  • Iraj Kazemi 3
1 Ph.D student at the Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Statistics Department, Faculty of Sciences، ,University of Isfahan, Isfahan , Isfahan, Iran
چکیده [English]

Anomaly is deviation from common rules and in finance; it can be defined as a pattern in the average of stock return that is not consistent with the prevailing asset pricing models literature. For anomaly investigation, two common methods are used: portfolio approach and individual firm approach. The aim of this research is to examine accounting anomalies of Fama and French three-factor model at the individual firm level due to the weaknesses of the portfolio approach. The sample consists of 1150 firm – year (13800 firm-month) observations in Tehran Stock Exchange in the period of 2008-2017. Bayesian approach and standard Markov chain Monte Carlo simulation have been used to test hypotheses. The results of the research show that size, book value to market value, profitability, asset growth, working capital accrual items, investments, net stock issuance and external financing, cannot be interpreted as anomaly for Fama and French three factors model when the test is at the individual firm level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomaly
  • Fama &French three factor model
  • Hierarchical bayesian

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1398