نویسنده = عظیمی یانچشمه، مجید
تعداد مقالات: 3
3. اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 83-100

جعفر باباجانی؛ مجید عظیمی یانچشمه