نویسنده = نیک‌بخت، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-100

10.22108/far.2016.21422

محمد رضا نیکبخت؛ مصطفی دلدار


2. تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشاء

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 33-52

محمدرضا نیکبخت؛ فرزاد حاجی عظیمی


3. آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 111-132

محمدرضا نیک‌بخت؛ محسن تنانی