نویسنده = قیطاسی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 123-140

فرشاد سبز علی پور؛ روح اله قیطاسی؛ سلمان رحمتی