نویسنده = باباجانی، جعفر
تعداد مقالات: 4
2. اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 83-100

جعفر باباجانی؛ مجید عظیمی یانچشمه


3. ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-66

قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مهدی ابراهیمی میمند


4. رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-86

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی