نویسنده = رحمانی، علی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-92

نجمه حاجیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر


3. آزمون تجربی انگیزه های مدیریت جریان نقدی حاصل از عملیات

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-50

علی رحمانی؛ ام البنین منتظرقائم


4. بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 39-54

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش


5. تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 17-30

علی رحمانی؛ فرهاد فلاح‌نژاد