نویسنده = بولو، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. الگویی برای تاثیرابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت براجتناب و فرار مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22108/far.2020.115572.1417

یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی


2. ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-66

قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مهدی ابراهیمی میمند