نویسنده = تاجمیر ریاحی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی معیارهای انتخاب سهام از منظر سرمایه‌گذاران نهادی (رویکرد تحلیل شبکه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 51-70

محمد طالبی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد رحمتی؛ رضا یارمحمدی