نویسنده = امیری، هادی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-38

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان


3. بررسی تاثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر عدم تقارن هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-74

عبدالله خانی؛ هادی امیری؛ محمدعلی شامحمدی