نویسنده = حجازی، رضوان
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-16

رضوان حجازی؛ سید احمد خلیفه‌سلطانی؛ زرافشان رحمانی