نویسنده = انواری رستمی، علی اصغر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-92

نجمه حاجیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر


2. آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-20

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان


3. بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-26

علی اصغر انواری رستمی؛ رحمان سجادپور؛ مالک یبلویی