نویسنده = احمدیان، وحید
تعداد مقالات: 1
1. آزمون نظریه‌های اصلی تقسیم سود با تأکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-20

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان