نویسنده = سینایی، حسنعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرهای ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر قیمت بازار سهام شرکت‌ه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 85-98

حسنعلی سینایی؛ محمود رنگباری خینی


2. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 87-102

حسنعلی سینایی؛ محمد سلگی؛ کامران محمدی