نویسنده = رهروی دستجردی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین وقفه قیمت و بازده مورد انتظار سهام

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-36

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی