نویسنده = نوروش، ایرج
تعداد مقالات: 3
1. کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-18

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی


2. بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی‌های شرکت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-62

ایرج نوروش؛ حامد ذاکری