نویسنده = جمالیان پور، مظفر
تعداد مقالات: 2
1. شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22108/far.2016.20612

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان پور


2. تأثیر متغیرهای فصلی و آب و هوا بر نقدینگی بازار اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 73-88

مظفر جمالیان پور؛ غلامحسین مهدوی