نویسنده = محمدپور، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین عضویت در گروه‌های تجاری و بازده سهام

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 89-108

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار؛ مجتبی محمدپور