نویسنده = علوی، سیدمصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

حمید حقیقت؛ سیدمصطفی علوی