نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-92

نجمه حاجیان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر


2. بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت‌های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 19-40

محمدعلی آقایی؛ عادل آذر؛ علی اکبر جوان