نویسنده = حاجی عظیمی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشاء

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 33-52

محمدرضا نیکبخت؛ فرزاد حاجی عظیمی