نویسنده = بدری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. سودمندی استراتژی تجزیه و تحلیل بنیادی در کسب بازده غیرعادی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-38

احمد بدری؛ عبدالمجید عبدالباقی