نویسنده = صفری گرایلی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-58

10.22108/far.2019.113858.1337

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


2. کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-18

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی