نویسنده = مومنی یانسری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-18

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی