نویسنده = دلدار، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-100

10.22108/far.2016.21422

محمد رضا نیکبخت؛ مصطفی دلدار