نویسنده = مشتاقیان، مهنوش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 19-38

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان