نویسنده = کوپایی حاجی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 33-46

امید پورحیدری؛ مهدی کوپایی حاجی