نویسنده = اسکندر، هدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-62

ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر