نویسنده = رحیم‌پور، محمد
تعداد مقالات: 2
1. اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 145-158

محمدحسین قائمی؛ محمد رحیم‌پور


2. تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-76

غلامرضا کردستانی؛ محمود نصیری؛ محمد رحیم‌پور