نویسنده = عبدی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-86

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی