نویسنده = علینقیان، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-38

ناصر ایزدی‌نیا؛ نسرین علینقیان